Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

Skladové služby

 

Veřejný a dočasný celní sklad v blízkosti Celního úřadu pro hl. m. Prahu.

 

  • Nabízíme skladování zboží ve veřejném a dočasném celním skladu, manipulace se zbožím, vedení skladové evidence. Ve skladu lze uskladnit také zboží dovezené z EU. 
  • Provádíme nakládky, vykládky, překládky kontejnerů a kamionů, manipulace s břemeny do 2 500 tun, třídění, konsolidace, přebalování a další služby spojené se skladováním.
  • Na základě povolení celního úřadu provozujeme veřejný a dočasný celní sklad, umožňující skladovat zboží pocházející ze třetích zemí, bez nutnosti okamžité úhrady celního dluhu. Toto zboží je neustále pod celním dohledem. Clo se platí až v okamžiku vyskladnění do volného oběhu. Veřejný celní sklad pomáhá dovozcům k distribuci zboží do celého světa, aniž by se reexportované zboží zatížilo celními poplatky.
  • Od okamžiku předložení zboží k celnímu řízení do doby přidělení celně schváleného určení se zboží nachází v režimu dočasně uskladněného zboží. Jeho velkou výhodou je skutečnost, že takto lze zboží vyložit z příchozího dopravního prostředku do prostoru dočasného skladu i v případě, že chybí některé dokumenty doprovázející zásilku (faktura, certifikáty původu, licence atd.). Celní řízení lze následně dokončit, až se potřebné dokumenty podaří zajistit. Ušetří se tímto vícenáklady za čekání a prostoje dopravních prostředků, pozdní vrácení kontejnerů, skladné na terminálech, případně vyšším celním výměrům z důvodu uspěchaného importního celního projednání.
  • Zboží musí být během skladování v dočasném skladu uchováno pouze nezměněném stavu, aniž by se měnil jeho vzhled nebo technická charakteristika.
  • Sklad se nachází v areálu s nepřetržitou ostrahou.

 

VEŘEJNÝ A DOČASNÝ CELNÍ SKLAD
 

Umístění:
 
K Hrušovu 4 / 292, Praha 10, 102 00
areál Eastgate park Prague
(v blízkosti Celního úřadu pro hlavní město Prahu)
 
V případě zájmu o skladování prosím kontaktujte:
 
Vlastimil Švandrlík
vedoucí celního skladu
mobil:  +420 602 184 622
e-mail: svandrlik@celnisluzby.cz
             info@celnisluzby.cz
       

Vyzkoušejte naše služby a ceny. Každý obchodní případ s Vámi individuálně projednáme, k Vaší maximální spokojenosti.