Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

O nás

 

Dvacetileté zkušenosti a praxe s celním řízením.

 
 • Jsme držiteli certifikátu AEO vydaného Celní správou ČR ( Authorised Economic Operator, Oprávněný hospodářský subjekt).
 • Na Celním úřadě pro hl.m.Prahu ( Hostivař, Uhříněves – Metrans) vyclíváme denně a jsme deklarací s největším objemem projednaných exportů a importů.
 • Vyclíváme na největších kontejnerových terminálech v ČR ( Metrans Praha Uhřiněves, Mělník, Česká Třebová, Ústí nad Labem )
 • Ročně odbavíme pro naše klienty zboží v hodnotě více jak 30 miliard pro dovoz a vývoz.        
 • V celním řízení zastupujeme velké společnosti, které svým množstvím zásilek a četností exportů a importů v různých režimech, neměli doposud žádné celní delikty způsobené naší firmou, jako zástupcem v celním řízení.
 • Zajišťujeme celní služby a služby Intrastat pro více jak 500 firem. Díky kvalitě našich služeb se navyšuje každý rok počet našich klientů.
 • Naše kancelář je elektronicky propojena s celními úřady přes VAN operátora, čímž je zaručen bezpečný přenos dat.
 • Jsme spolehlivý obchodní partner, dlouhodobě finančně stabilní a schopni dostát svým závazkům. Na našich stránkách předkládáme potvrzení úřadů o bezdlužnosti. Naše deklarace nemá žádné dluhy, nečerpá úvěry ani půjčky, které nás zavazují ke splácení.
 • Naše firma se nedopustila v minulosti žádného porušení celních nebo daňových předpisů. Každý rok procházíme na celním ředitelství finanční analýzou a pravidelnými kontrolami ze strany celních úřadů.
 • Vzhledem k tomu, že řádně a včas plníme povinnosti vyplývající z celních a daňových předpisů, máme od celních úřadů povolení používat zjednodušené postupy celního řízení.
 

Naše činnost

 

 • Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení od kusových, kamionových, kontejnerových dovozů a vývozů až po složité celní případy, jako jsou režimy s ekonomickým účinkem ( AZS, PZS, zboží na opravy, certifikáty FORM A, EUR 1., dovozní záznamy, karnety ).
 • Nabízíme skladování zboží ve veřejném a dočasném celním skladu, manipulace se zbožím, vedení skladové evidence. Ve skladu lze uskladnit také zboží dovezené z EU. 
 • Provádíme nakládky, vykládky, překládky kontejnerů a kamionů, manipulace s břemeny do 3 000 Kg, třídění, konsolidace, přebalování a další služby spojené se skladováním.
 • Dále poskytujeme kompletní zpracovávání evidence a statistiky INTRASTATU.
 
Pokud se rozhodnete spolupracovat s naší celní deklarací, budeme Vás rádi zastupovat.