Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

POTVRZENÍ ÚŘADŮ O BEZDLUŽNOSTI A VYDANÁ OSVĚDČENÍ AEO