Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

Rychlé celní odbavení kontejnerů na terminálech Uhříněves, Mělník, Česká Třebová a Ústí nad Labem.

Rychlé celní odbavení kontejnerů na terminálech Uhříněves, Mělník,  Česká Třebová  a  Ústí nad Labem.

Pro klienty využíváme Centralizovaného celního řízení (CCC – Centralized Customs Control), kterým je prolomeno pravidlo, že celní prohlášení se podává tomu celnímu úřadu, kterému bylo předloženo zboží. Prakticky je tedy umožněno, aby byly doklady předloženy jednomu celnímu úřadu a případná fyzická kontrola zboží byla provedena jiným celním úřadem. Jedná se o nový projekt v rámci EU. Celý proces je nyní nesrovnatelně jednodušší a rychlejší. V praxi to znamená, že můžeme odbavovat celokontejnerové zásilky zákazníků elektronicky u Celního úřadu pro hlavní město Prahu, aniž by naši celní deklaranti museli být přítomni na kontejnerových překladištich v Mělníku, České Třebové a Ústí nad Labem, kde se kontejnery fyzicky nachází. Udělením povolení CCŘ byla zároveň potvrzena kvalita poskytování celních služeb společností Celní deklarace Žáček. Celní správa České republiky uděluje toto povolení pouze spolehlivým a finančně stabilním hospodářským subjektům.