Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

Naše celní deklarace získala osvědčení AEO

Naše celní deklarace získala osvědčení AEO

S účinností od 3. srpna 2015 je naše celní deklarace držitelem osvědčení AEO (Authorised Economic Operator, Oprávněný hospodářský subjekt), které je vydáno pouze prověřeným hospodářským subjektům, znalým celní problematiku.

 

Tento certifikát je udělován mimořádně spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost, mají vyhovující účetní i celní systém a dodržují bezpečnostní normy v oblasti zabezpečení.

Osvědčení vydává Celní ředitelství České Budějovice a je známkou kvality deklarace, protože jeho držitelé prochází důkladnou kontrolou a dlouhodobým prověřováním firemních postupů. Tyto postupy byly kontrolovány místním šetřením auditory Celní správy v naší firmě.

Držitel AEO má přednostní postavení při vyřizování dovozu a vývozu na celních úřadech, čímž se zkracují doby dodávek zboží. Oproti konkurenci nám přináší výhodu v menším počtu fyzických kontrol zboží, přednostním celním odbavení a samozřejmě také snížením administrativy.

Certifikát AEO je uznáván Celními úřady ve všech členských státech EU a programy vzájemného uznávání dohodnuté s ostatními zeměmi, jako jsou například Spojené státy, Čína a Japonsko a umožní celosvětové rozšíření výhod tohoto schématu.

Získáním osvědčení AEO naše firma potvrdila vysokou kvalitu poskytovaných služeb a přední postavení na trhu.